Goed om te wetenAlgemeen

Ons werkgebied
juffieJo.nl is leverancier van hulpmiddelen, educatief- en (aangepaste) speel-leer & oefenmaterialen.
juffieJo.nl levert aan particulieren, onderwijs- en (zorg) instellingen in Nederland en Belgiè.
Bij juffiejo.nl is uw opdracht in goede handen.

Klantenservice, levering, herroeppingsrecht, kosten, terugbetalen

Klantenservice
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 11.00 uur en 17.30 uur: 0575-543796. U kunt uw vragen ook stellen via een e-mailbericht aan: bestelling@juffieJo.nl

Levering, levertijden
Levering geschiedt voor zover mogelijk uit voorraad. Voorraad goederen worden vanzelfsprekend per omgaande verzonden, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen. Bij producten, die niet binnen een termijn van 30 dagen geleverd kunnen worden, informeren wij u direct nadat wij uw bestelling hebben ontvangen.

Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten hebben particuliere bestellers de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de goederen door of namens uw zelf.
Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking. U kunt de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover het nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw  herroepingsrecht gebruik maakt, moet u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons te verstrekken instructies. Het herroepingsrecht is niet van toepassing in geval besteld werd ten behoeve van  een onderwijs- en (zorg)instelling of praktijk voor logopedie, ergotherapie of spelbegeleiding.

Kosten in geval van herroeping
Indien u gebruik maakt van uw  herroepingsrecht, dan komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.

Retourzenden
Voor een goede administratie afhandeling  vragen wij u, alvorens u overgaat  tot terugzending van de goederen,, ons binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk, per brief, fax of e-mail, dit bij ons kenbaar te maken. Wij kunnen u dan behulpzaam zijn met adviezen op welke wijze u het beste de goederen kunt terugsturen.

Omruilen
Ingeval er sprake is van omruilen van een product, dan worden de meer- en minderkosten verrekend. Tevens wordt in rekening gebracht een toeslag voor verzendkosten voor het opnieuw toezenden van het door ons om te ruilen product. In geval van omruiling komen dus de kosten voor het retourneren en opnieuw toezenden altijd voor uw rekening.

Terugbetalen
Indien u het bedrag van de aankoop reeds geheel of gedeeltelijk betaald heeft, dan zullen wij uiterlijk binnen 7 werkdagen (wettelijke termijn is 14 dagen), nadat wij de goederen in goede staat terug hebben ontvangen, het bedrag van de aankoop op uw bankrekening overmaken. De kosten voor terugzending van goederen komen voor uw rekening.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing bij goederen:
die tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties.
die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (deze goederen zijn te herkennen aan de afkorting VT achter het bestelnummer).
die vallen onder de categorie hygiëne, zoals gezondheidskussen, zit- en wiebelkussens en (fysio)ballen.
die, waarvan de sealverpakking c.q. verzegeling is verbroken (onder andere cd's, dvd's, boeken).

Afleveringen in Nederland:

Pakketdienst:
Wij versturen goederen alleen met een pakketdienst. Indien u niet thuis bent, dan kan de pakketdienst in voorkomende gevallen het pakket bijvoorbeeld bij de buren afleveren. Er moet worden getekend voor ontvangst van het pakket. Uw bijdrage in de verzendkosten: 8,95 EUR

Afleveringen in België (betaal vooraf op rekening of via Bancontact)
Wij berichten u op welke wijze u uw rekening vooraf, zonder extra bankkosten, kunt voldoen. Na otvangst van uw betaling versturen wij de goederen met een pakketdienst of bezorgen deze met onze eigen afleverdienst. Indien u niet thuis bent, dan kunnen wij in voorkomende gevallen uw bestelling bijvoorbeeld bij de buren afleveren. Er moet echter altijd getekend worden voor de ontvangst van uw bestelling.

Pakketdienst:
Wij versturen goederen alleen met een pakketdienst. Indien u niet thuis bent, dan kan de pakketdienst in voorkomende gevallen het pakket bijvoorbeeld bij de buren afleveren. Er moet worden getekend voor ontvangst van het pakket. Uw bijdrage in de verzendkosten: 9,95 EUR

Procedure melding Niet Thuis bericht
Voor zover mogelijk wordt u, via het bij de opdracht opgegeven e-mail adres, tijdig geïnformeerd over het te verwachten moment van afleveren. De vervoerder c.q. pakketdienst zal nadat bij een eerste afleverpoging niemand thuis is aangetroffen een niet thuis bericht achterlaten. Op dit bericht wordt aangegeven of het pakket is afgeleverd bij de “buren” of wordt verzocht om een afspraak te maken (via het internet of telefonisch) teneinde het pakket alsnog (2e poging) te kunnen afleveren. Indien u niet binnen 5 dagen contact heeft opgenomen met de vervoerder/pakketdienst, dan zal het pakket na deze 5 dagen door de vervoerder/ pakketdienst worden geretourneerd aan ons magazijn. Indien bij een 2e afleverpoging niemand thuis wordt aangetroffen, wordt eveneens een niet thuis bericht achtergelaten met de mededeling dat het pakket op een nader aangegeven adres kan worden afgehaald. Indien het pakket daarna niet binnen 5 dagen is afgehaald, wordt het pakket geretourneerd aan afzender. Zodra een pakket retour is gekomen, omdat niet is voldaan aan het verzoek van de vervoerder/ pakketdienst een afspraak te maken om te kunnen afleveren, wordt het bedrag van de aankoop gecrediteerd. De gemaakte verzendkosten worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

Wilt u de Algemene Voorwaarden inzien of afdrukken, klik dan hier