Taal & Taalspellen

 | 

Taalspellen


Doe open

Doe openDoe Open is een raadspel met 60 woorden, die in de basiswoordenschat voorkomen. Het logisch denken wordt getraind. Het spel bestaat uit 60 woordkaarten waarbij op de achterkant van de kaarten vakjes voor eigen woordkeuze gedrukt staan. Men gooit de dobbelsteen om te bepalen welk vakje er geopend kan worden. Inhoud: 60 kaarten, 20 pionnen, dobbelsteen en gebruiksaanwijzing. Afmeting standaard: 25,5x15x9 cm. Bestelnummer: 511160


Raden maar Natuur & Fruit

Raden maar Natuur & Fruit
78 A5 afbeeldingen om te raden

Raden maar is een raadspel want weet u welk dier of groente of fruit langzaam te voorschijn komen? Gooi met de kleurendobbelsteen en open het vakje met de overeenkomstige kleur. Als geraden is wie er achter de deurtjes zit dan wordt de kaart weer achterin gestoken....(klik voor meer informatie op afbeelding). Bestelnummer: 511162Raden maar Gebruiksvoorwerpen

Raden maar Gebruiksvoorwerpen
78 A5 afbeeldingen om te raden

Raden maar is een raadspel want weet u welk gebruiksvoorwerp langzaam te voorschijn komen? Men gooit met de kleurendobbelsteen en opent het vakje met de overeenkomstige kleur. Heeft men geraden wie er achter de deurtjes zit dan wordt de kaart weer achterin gestoken. Maar voorzichtig want is het antwoord fout dan gaat de kaart ook achterin.....(klik voor meer informatie op afbeelding). Bestelnummer: 511164


Triomo

TriomoTriomo is een spel met regels om de actieve woordenschat te verrijken. Een voorwerp, dier, etenswaar precies benoemen. Woorden of gemeenschappelijke maatstaven koppelen. Voorwerpen, dieren en etenswaren in categorieën opdelen. Handleiding bijgesloten. Inhoud: 6 bordjes met 4 afbeeldingen, 48 kaarten met afbeeldingen van dieren, etenswaren, voorwerpen op school, voorwerpen thuis. Bestelnummer: 800247


Taalspel

TaalspelDit spel stimuleert het maken van eenvoudige zinnen. De grappige tekeningen op de kaartjes beelden communi-catieve situaties uit die herkend en beschreven moeten worden. Afgaande op de beschrijving kan de bedoelde afbeelding worden herkend. Afmeting: grote kaart 25 x 10 cm. Inhoud: 4 stevige grote kaarten, 12 modelkaarten (3 sets 4) met beschrijving van de situaties. 2 identieke sets bestaande uit 48 kaarten, 8 transparante houders om de kaarten in te zetten, inclusief handleiding. Bestelnummer: 800075Gezichtenspel

GezichtenspelOp 3 manieren kan gespeeld worden: Lottospel, memorie- of als mimiekspel. De gezichts-uitdrukkingen tonen gevoelens en ver-schillende standen van de mond die kunnen worden nagebootst om tot een goede uitspraak van bepaalde klanken te komen. Inhoud: 32 grote foto’s, waarvan 16 foto’s van een jongen en overeenkomstige foto’s van een meisje. 32 foto’s afmeting: 5 x 4 cm. 4 speelborden afmeting: 15 x 21 cm. Bestelnummer: 530600


Het Portrettenspel, 1

Het Portrettenspel, 1Dit spel stimuleert en activeert het concentratie- en obser-vatievermogen. Door middel van strips kan men het gezicht van de voorbeeldkaart reconstrueren. Op de achterkant van de 16 portretkaarten zijn aanwijzingen afgebeeld om de onder-delen van het gezicht van de voorkant makkelijker te vinden. Afmeting: strip 15 x 4,5 cm, portretkaart: 10,5 x 7,5 cm. Inhoud: 16 stevige kartonnen portretkaarten met op de achter-kant 64 stevige strips met gezichtsonderdelen zoals haar, ogen, neus, mond en een handleiding. Bestelnummer: 800060


Het Portrettenspel, 2

Het Portrettenspel, 2Door middel van strips kan het gezicht van de voorbeeldkaart gereconstrueerd worden.. Op de achterkant van de 16 portretkaarten zijn aanwijzingen afgebeeld om de onder-delen van het gezicht van de voorkant makkelijker te vinden. Afmeting: strip 15 x 4,5 cm, portretkaart: 10,5 x 7,5 cm. Inhoud: 16 stevige kartonnen portretkaarten met op de achter-kant 64 stevige strips met gezichtsonderdelen zoals haar, ogen, neus, mond en een handleiding. Bestelnummer: 8000600Onze vijf zintuigen

Onze vijf zintuigen3 verschillende activiteiten: (1) taalspel, aan de hand van de grote foto's observeren, beschrijven, het identificeren van de betreffende organen waarmee we zien, horen, proeven, ruiken en voelen, vergelijken met eigen zintuiglijke ervaringen, enz.. (2) sorteerspel, afbeeldingen sorteren per zintuig en verbanden leggen met de bijbehorende symbolen, sorteren per soort gevoel (plezier/ongeluk), enz.. (3) lotto spelen: "1 zintuig" lotto of "5 zintuigen" lotto.
Bestelnummer: 530601


Het spel van de vijf zintuigen

Het spel van de vijf zintuigenMmmm, wat ruiken die aardbeien lekker! Afbeeldingen van dingen die we met de zintuigen waarnemen en die met behulp van symboolkaarten zoals ogen, mond en neus kunnen worden geordend!Inhoud: 35 foto’s afmeting 15 x 21 cm. 5 kaartjes met symbolen afmeting 6 x 6 cm. Bestelnummer: 330406Vragen en antwoorden

Vragen en antwoordenDit spel is voor twee belangrijke doeleinden ontworpen, namelijk leersiutuaties en spelsituaties. In de eerste situatie is het de bedoeling om goed te observeren en te benoemen, te veronderstellen en gevolgtrekkingen te maken. In de tweede situatie kunnen de verworven vaardigheden spelenderwijs in de praktijk worden gebracht door verbanden tussen de afbeeldingen te zoeken en de keuze te rechtvaardigen en op die manier zelfstandheid stimuleren. Inhoud van de doos: 12 groene kaarten met vragen. Op iedere kaartzijn vijf afbeeldingen te zien, elke afbeelding leidt tot een vraag. 60 antwoordkaartjes, 12 roze kaarten met vragen en een beknopte handleiding/uitleg. Bestelnummer: 800118


Het Familie Woordspel

Het Familie WoordspelMet het gebruik van voorbeeldplaten kunnen de afzonder-lijke plaatjes op de platen worden gelegd. Door vragen te stellen kunnen zinnen worden geformuleerd en wordt er geoefend met voorzetsels en bijvoeglijke naamwoorden.
36 speelkaartjes, 18 voorbeeldplaten en een handleiding. Bestelnummer: 800027


Het Aankleed kleurenspel

Het Aankleed kleurenspelEen spel om kleuren te benoemen. Het gaat erom dat de afgebeelde kinderen op de kaarten aangekleed worden met magnetische kleertjes in verschillende kleuren. Afmeting kaart 31 x 9 cm. Inhoud: 6 kaarten en 36 kledingstukken van stevig magnetische karton, 2 houten dobbelstenen van 2,5 cm en een handleiding. Bestelnummer: 800135Taalspel Natuur

Taalspel NatuurTaalspel Natuur, een natuurspel om de wereld en de biodiversiteit van 6 verschillende natuurlijke omgevingen te ontdekken, waaronder: de moestuin, het platteland, een vijver, de kust en de zeebodem. Inhoud: 6 geïllustreerde afbeeldingen en 48 geïllustreerde kaarten met handleiding. Bestellnummer: 800242


Gezichtsuitdrukkingen

GezichtsuitdrukkingenGelaatsuitdrukkingen zijn vaak moeilijk te herkennen, te interpreteren of na te doen. Op een eenvoudige manier kunnen met deze set 3 verschillende activiteiten worden gedaan: taal, sorteren en lottospel. Inhoud: 30 grote fotoprenten in kleur (24x18 cm), 6 dubbelzijdige lottokaarten, 6 geïllustreerde ronde fiches, 30 kleine foto's en handleiding. Bestelnummer: 800243